امضا تفاهم‌نامه چهار جانبه

امضا تفاهم نامه چهار جانبه؛
در جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی


سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی به تفاهم رسیدند.

صبح امروز در حاشیه چهارمین روز از نمایشگاه الکامپ، تفاهم چهارجانبه بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با هدف نقش دولت در جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی امضا شد.
به موجب این تفاهم نامه نهادهای دولتی سرمایه گذاری غیر مستقیم را جانشین تسهیلات و اعطای وام برای طرح های هدفمند خواهد کرد.
با امضای این تفاهم نامه نهادهای دولتی در تمام سود و زیان طرح ها مشارکت می کنند و این امر موجب ریسک کمتری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی خواهد شد.