اطلاعیه مهم برای شرکت‌کنندگان در رویداد الکام‌استارز

امسال رویداد الکاماستارز ششم با توجه به شیوع ویروس کرونا و با تصمیم مجری برگزارکننده رویداد به صورت مجازی برگزار خواهد شد. با توجه به ابراز تمایل برخی شرکتکنندگان به حضور فیزیکی در رویداد، در کنار حضور آنلاین تیمها، امکان حضور فیزیکی شرکتکنندگان در فضای موزه ملی پست نیز فراهم خواهد شد. بنابراین لازم است شرکتکنندگان برای حضور فیزیکی در این رویداد اقدامهای پیشگیرانهای را جهت حفظ سلامت خود و دیگر شرکتکنندگان انجام دهند.

لازم است شرکتکنندگان حضوری در رویداد الکاماستارز موارد زیر را رعایت کنند:

·        قبل از ورود به محیط برگزاری رویداد دستان خود را شسته یا از شویندهها با پایه الکل بدون نیاز به آب استفاده کنید.

·        همراه خود ماسک، شویندهبا پایه الکل به همراه داشته باشید.

·        از دست دادن به هم تیمی و دیگر شرکتکنندگان خوداری کنید.

·        تا حد امکان رعایت فاصله ۲ متر را با همکاران خود داشته باشید.

·        از تجمع یا ایجاد شرایط ازدحام در محل برگزاری رویداد خودداری کنید.

·        از برداشتن ماسک خود جلوگیری کنید و هرگز صورت خود و بخصوص چشمها، بینی و صورت خود را لمس نکنید .

·        تا حد امکان از لمس اشیا و وسایل مشترک هم تیم‌‌های خود یا دیگر شرکتکنندگان خودداری کنید.

·        در صورت امکان با خود لیوان یا ماگ شخصی به همراه داشته باشید.

 

امیدواریم با رعایت این نکات بهداشتی و پیشگیرانه این رویداد را با موفقیت برگزار کنیم. ششمین رویداد الکاماستارز ۲۹ دی تا ۲ بهمن ماه برگزار خواهد شد.