حمله DDoS به صفحه الکام‌استارز در لحظه‌نگار

حملات DDoS به صفحه الکاماستارز در لحظهنگار، باعث شد تا برای چند ساعت برگزاری دومین روز از الکاماستارز ۹۹ با تاخیر همراه شود.

امیرحسین فقیهی، مدیرعامل لحظهنگار اعلام میکند که امروز  صفحه این رویداد در لحظهنگار ۲ بار مورد حمله DDoS قرار گرفته است. او در مورد جزییات این اتفاق گفت: «دقایقی باقیمانده به ساعت شروع برگزاری رویداد، سرویس دچار اختلال شد.ابتدا فکر میکردیم ممکن است یک مشکل زیرساختی متداول باشد و برای چند دقیقه سایت با مشکل مواجه میشود؛ اما با طولانی شدن ساعت این اختلال متوجه شدیم که جنس مشکل فرق دارد.» او ادامه داد: «هم تیم ابرآروان که زیرساخت ما توسط آنها پشتیبانی میشود و هم تیم فنی لحظهنگار برای حدود یک ساعت مشغول بررسی علت این مشکل بودند که در نهایت نوع حمله و راهکار مقابله با  آن مشخص شد و اقدامات مورد نیاز انجام شد.» او تاکید میکند که این حمله تنها به صفحه الکام‌‌استارز در لحظهنگار بوده و هیچ صفحه دیگر در لحظهنگار با این اختلال همراه نشدهاند.

او در توضیح حل این مشکل گفت: «با کمک تیم ابرآروان، سریع یک DDoS Protection بالا آوردیم تا اول IP آدرسها از سمت ابرآروان بررسی و محدود شوند که جلوی IPهای غیرطبیعی گرفته شود. با انجام این کار توانستیم تقریبا در ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح مشکل را حل و پخش آنلاین الکام‌‌استارز روی لحظهنگار را شروع کنیم؛ اما نزدیک به ۲ ساعت بعد نوع دیگری از حمله DDoS شروع شد که این حمله را هم سریعا با محدود کردن ارتباط برطرف کردیم.»

به باور او هدف حملهکنندگان نه لحظهنگار که رویداد الکاماستارز و احتمالا اکوسیستم استارتآپی کشور بوده است. فقیهی تاکید میکند که آنها برای جلوگیری از تکرار این مشکل در روزهای آینده برگزاری الکاماستارز تدابیر امنیتی خود را افزایش خواهند داد و با کمک تیم ابرآروان با هشیاری بیشتری صفحههای مربوط به الکاماستارز را مورد بررسی قرار میدهند