ارائه ۱۴ تیم استارت‌اپی در آخرین روز از بخش الکام‌پیچ

چهارمین روز الکاماستارز با ارائه تیم نام آشنای آیقصه شروع شد. امروز (۲ بهمن) ۱۴ تیم استارتآپی و ۴ تیم دانشآموزی ایدههای خود را به صورت آنلاین/ حضوری  در آخرین روز از بخش الکامپیچ ارائه میکنند.

آیقصه (تولید قصه صوتی برای کودک و نوجوان)، تایمزی (نرمافزار حضور و غیاب و ثبت تردد آنلاین)، ابرستان (فینتک)، آن آموز (آموزش آنلاین)، کارومن (بازار خدمات و اشتغال)، پاستا (پلتفرم ابری)،کوین نیک مارکت، ابر سفید و shafamedtour (گردشگری سلامتتیمهای استارتآپی هستند که در نوبت صبح تو ظهر الکاماستارز ارائه خواهند داشت.

اما نوبت ظهر تا عصر نیز بیشتر در اختیار تیمهای بخش توان تک و دانشآموزی قرار دارد. تنونیک (توانبخشی با محصولات بایونیک)، بام (شناسایی اماکن مناسبسازی شده برای افراد دارای معلولیت)، توانشو، رادیو تهران (فرهنگ و اجتماعی) و هایپرمهد (کودک) استارت‌‌آپهایی هستند که در بخش الکامپیج روز چهارم ایدههای خود را معرفی میکنند. همچنین در پایان امروز ۴ تیم دانشآموزی از تهران به صورت حضوری ایدههای خود را به داوران ارائ میکنند. این تیمهای دانش‌‌آموزی کیو لرن، کارآموزشو (الکترونیک سازی کار آموزی دانشآموزان)،کارومد (سامانه ارایه خدمات دانشآموزی به مدارس) و مدرسه زندگی (توسعه فردی) خواهند بود.

اما داورانی که امروز تیمها را در بخش الکامپیچ ارزیابی میکنند عزیز بنیهاشمی، مدیر توسعه کسبوکار شرکت فناوری اطلاعات ثانیه، عطا خلیقی، موسس سایت ارانیکو، کتایون سپهری، مدیر شتابدهنده منش، جواد افتاده، متخصص بازریابی دیجیتال، امیر زاهدی،نماینده ایرانسل و کارشناس حوزه نوآوری ایرانسل،آیت حسینی، مدیرعامل گروه نشانه، حمیدرضا جعفری، شاهین طبری، رئیس هیات مدیره شرکت چارگون،منوچهر صدری، هیات مدیره گروههای برتر، مریم رسولیان، رئیس هیات مدیره مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد، رحمان علاقبند، عضو هیات مدیره مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد، مرتضی دانش، مدیر شتاب دهنده مجازی وینوهاب و عضو سرمایه گزاران نیک اندیش کارایاب و ایلیا وکیلی، مرشد ابرآروان هستند.

 ارائه تیمها در بخش الکامپیچ رویداد الکاماستارز ششم را میتوانید از بخش تماشای پخش زنده الکام پیچ الکام استارز و یا از طریق لحظه نگار مشاهده کنید.