منتور های پاویون شتاب

مربی پاویون شتاب

علی آجودانیان

موسس ویرگول

مربی پاویون شتاب

عزیزاله بنی هاشمی

مربی کار تیمی و فرهنگ سازمانی چابک

مربی پاویون شتاب

هومن رضوانی

طراح محصول Taskulu و بنیانگذار Boof Studio

مربی پاویون شتاب

کتایون سپهری

مدیر عامل شتبدهنده منش

مربی پاویون شتاب

محمود باقری

مدیر فنی شرکت ارتباط سیار هوشمند امین

مربی پاویون شتاب

آرش میلانی

مدیر تیم ترجمه کتاب تست مامان

مربی پاویون شتاب

حسین مزروعی

مدیر عامل آواگیمز

مربی پاویون شتاب

امین شاه نظری

مدیر محصول

مربی پاویون شتاب

امیرحسین محمدی

مدیرعامل ایدن- Solo capitalist

مربی پاویون شتاب

صابر صیادی

مشاور صندوق مدیریت ثروت ستارگان

مربی پاویون شتاب

محمدرضا شریفی

مشاور استارتاپ